• XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA RƯỢU, GIẢI KHÁT

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA RƯỢU, GIẢI KHÁT

Danh mục:  Máy Ozone xử lý mùi công nghiệp

Liên hệ

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA RƯỢU, GIẢI KHÁT

Ngành sản xuất có đường và chưng cất ( ngành sản xuất nước giải khát) là các ngành công nghiệp gây ô nhiễm cao và lượng nước thải lớn. Các phương pháp xử lý nước thải ngành này bao gồm các phương pháp kỵ khí, hiếu khí cũng như lý hóa đã được sử dụng. Xử lý kỵ khí là phương pháp xử lý cơ bản hấp dẫn nhất do loại bỏ hơn 80% BOD kết hợp với phục hồi năng lượng trong phương pháp tạo khí sinh học. Tiếp tục xử lý để giảm tải hữu cơ còn sót lại và màu sắc bao gồm các giai đoạn khác nhau:
Xử lý nước thải ngành sản xuất bia rượu, giải khát
 
Ngành sản xuất có đường và chưng cất ( ngành sản xuất nước giải khát)  các ngành công nghiệp gây ô nhiễm cao và lượng nước thải lớn. Các phương pháp xử lý  nước thải ngành này bao gồm các phương pháp kỵ khí, hiếu khí cũng như lý hóa đã được sử dụng. Xử lý kỵ khí là phương pháp xử lý cơ bản hấp dẫn nhất do loại bỏ hơn 80% BOD kết hợp với phục hồi năng lượng trong phương pháp tạo khí sinh học. Tiếp tục xử lý để giảm tải hữu cơ còn sót lại và màu sắc bao gồm các giai đoạn khác nhau: 
(1sử dụng phương pháp sinh học dùng các loại nấm khác nhau, vi khuẩn và tảo... 
(2)Sử dụng phương pháp  lý hóa và  các phương pháp như hấp ph, quá trình oxy hóa và lọc màng.
    Công trình này trình bày một đánh giá về tình trạng hiện tại và tiến bộ trong phương pháp sinh học và hoá lý được áp dụng để xử lý nước thải 
có quá trình chưng cất mật đường. Hơn nữa, hạn chế trong quá trình hiện có đã được tổng kết và các khu vực tiềm năng để điều tra thêm đã được thảo luận.