• THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

Danh mục:  Máy Ozone xử lý mùi công nghiệp

Liên hệ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

Mô tả Công nghệ / Thiết bị: - Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung được thiết kế gồm các giai đoạn sau: + Xử lý cơ học: loại bỏ rác, cặn,… điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải + Xử lý sinh học hiếu khí (bùn hoạt tính) kết hợp quá trình khử Nitơ (Nitrification and Denitrification): loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải (có khả năng phân hủy sinh học)

Thiết bị công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung

 

Mô tả Công nghệ / Thiết bị:

- Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung được thiết kế gồm các giai đoạn sau:

    + Xử lý cơ học: loại bỏ rác, cặn,… điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải

     + Xử lý sinh học hiếu khí (bùn hoạt tính) kết hợp quá trình khử Nitơ (Nitrification and Denitrification): loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải (có khả năng phân hủy sinh học)

     + Xử lý bùn cặn: giảm độ ẩm của bùn trước khi thải bỏ theo quy định

- Hệ thống làm việc tự động

- Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 24 -2009, loại A. 

 

 

 

Lĩnh vực áp dụng:

Các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước và liên doanh.

Ưu điểm của CN / TB :

- Có khả năng đệm trong trường hợp lưu lượng nước thải ở mức cao hoặc trong nước thải có độc chất

- Hạn chế tối đa mùi hôi

- Quá trình xử lý rất ổn định, vận hành hệ thống đơn giản

- Chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng thấp.

Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành, lắp đặt:

- Nhà xưởng, đất đai: Tùy thuộc vào quy mô công trình.