• MÁY OZONE KHỬ TRÙNG NƯỚC CẤP TẠI HÀ TĨNH

MÁY OZONE KHỬ TRÙNG NƯỚC CẤP TẠI HÀ TĨNH

Danh mục:  Dự án lắp đặt máy ozone

Liên hệ

Máy ozone công nghiệp xử lý nước cấp tại công ty CP Nước Khoáng và du lịch Sơn Kim.

Thông tin Khách Hàng.

Tên khách hàng: CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM.

Địa chỉ: Đội 9 Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh Việt nam.

Sản phẩm: Máy ozone Generator Z-40S(40g/h)

Số lượng: 02

Yêu cầu: Khử trùng nước cấp

Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Cường Thịnh

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM