• MÁY OZONE GENERATOR Z-80S KHỬ MÙI
  • MÁY OZONE GENERATOR Z-80S KHỬ MÙI
  • MÁY OZONE GENERATOR Z-80S KHỬ MÙI

MÁY OZONE GENERATOR Z-80S KHỬ MÙI

Máy tạo khí Ozone tinh sạch

1Cục tạo OZONE GENERATOR kiểu Z-80S  do Cường Thịnh chế tạo

- Sản lượng Ozone : 80 g/giờ

- Nồng độ Ozone     : 90 g/m3

-  Buồng ozone được làm mát bằng nước 5l/p

(Nạp bằng khí Oxy 15 l/min. Nồng độ >92%)      

   - Áp lực khí Ozone  : 0.05 mpa

- Điện nguồn           : AC 220V/50Hz/ 1500W

- Kích thước:  1300 x 1500 x 600 mm

2.Cục tạo Oxy kiểu PSA

- Sản lượng Oxy    : 15 L/phút

- Nồng độ Oxy       : 92 %