• MÁY OZONE GENERATOR Z-270S DIỆT VI KHUẨN
  • MÁY OZONE GENERATOR Z-270S DIỆT VI KHUẨN

MÁY OZONE GENERATOR Z-270S DIỆT VI KHUẨN

Máy tạo khí Ozone tinh sạch

1Bộ tạo OZONE GENERATOR kiểu Z-270S  do Cường Thịnh chế tạo

- Sản lượng Ozone : 270 g/giờ

- Nồng độ Ozone     : 90g/m3

- Buồng ozone được làm mát bằng nước 15- 20l/p

(Nạp bằng khí Oxy 50 l/min. Nồng độ >92%)        

 - Áp lực khí Ozone  : 0.05 mpa

- Điện nguồn           : AC 220V/50Hz/ 2,5KW

- Kích thước máy ozone:  1200 x 1500 x 550 mm

2.Bộ tạo Oxy kiểu PSA

- Sản lượng Oxy    : 50 L/phút

- Nồng độ Oxy       : 92 %

- Điện nguồn          :  AC 380V/50Hz/ 4.5Kw

- Kích thước máy oxy  : 1200 x 1500 x 550 mm