• MÁY OZONE GENERATOR Z-150S KHỬ MÙI
  • MÁY OZONE GENERATOR Z-150S KHỬ MÙI

MÁY OZONE GENERATOR Z-150S KHỬ MÙI

Máy tạo khí Ozone tinh sạch

1Cục tạo OZONE GENERATOR kiểu Z-150S  do Cường Thịnh chế tạo

- Sản lượng Ozone : 150 g/giờ

- Nồng độ Ozone     : 85 g/m3

-  Buồng ozone được làm mát bằng nước 8l/p

(Nạp bằng khí Oxy 30l/min. Nồng độ >92%)          

 - Áp lực khí Ozone  : 0.05 mpa

- Điện nguồn           : AC 220V/50Hz/ 3kW

- Kích thước:  1500 x 1400 x 650 mm

2.Cục tạo Oxy kiểu PSA

- Sản lượng Oxy    : 30 L/phút

- Nồng độ Oxy       : 92 %