• MÁY OZONE GENERATOR Z-125S DIỆT KHUẨN
  • MÁY OZONE GENERATOR Z-125S DIỆT KHUẨN

MÁY OZONE GENERATOR Z-125S DIỆT KHUẨN

Máy tạo khí Ozone tinh sạch

1Cục tạo OZONE GENERATOR kiểu Z-125S  do Cường Thịnh chế tạo

- Sản lượng Ozone : 125 g/giờ

- Nồng độ Ozone     : 90 g/m3

-  Buồng ozone được làm mát bằng nước 6l/p

(Nạp bằng khí Oxy 25 l/min. Nồng độ >92%)        

 - Áp lực khí Ozone  : 0.05 mpa

- Điện nguồn           : AC 220V/50Hz/ 2kW

- Kích thước:  900 x 1300 x 650 mm

2.Cục tạo Oxy kiểu PSA

- Sản lượng Oxy    : 25 L/phút

- Nồng độ Oxy       : 92 %