• MÁY OZONE GENERATOR Z- 20S (20G/H)
  • MÁY OZONE GENERATOR Z- 20S (20G/H)
  • MÁY OZONE GENERATOR Z- 20S (20G/H)
  • MÁY OZONE GENERATOR Z- 20S (20G/H)

MÁY OZONE GENERATOR Z- 20S (20G/H)

Máy tạo khí Ozone tinh sạch

   Kiểu máy: Ký hiệu  Z-20S, gồm:

*  Cục tạo OZONE GENERATOR

 kiểu Z-20S do Cường Thịnh chế tạo

- Sản lượng Ozone : 20 g/giờ

- Nồng độ Ozone     : 90 mg/l

(được cấp  bằng khí oxy 4 l/min. Nồng độ 92%)

- Áp lực khí Ozone  : 0.03 mpa

- Điện nguồn         : AC 220V/50Hz 550W

* Cục tạo Oxy kiểu PSA 

- Sản lượng Oxy    : 4 L/phút

- Nồng độ Oxy       : 92 %

- Điện nguồn        : AC 220V 50Hz