• ứng dụng ozone bếp ăn tập thể

ứng dụng ozone bếp ăn tập thể

Danh mục:  Máy Ozone xử lý mùi công nghiệp

Liên hệ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM

HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION - PUROLITE
Trao đổi cation hoặc anion, được sử dụng trong các thiết bị khử khoáng nước.