• EJECTOR TRỘN KHÍ OZONE TRONG NƯỚC
  • EJECTOR TRỘN KHÍ OZONE TRONG NƯỚC
  • EJECTOR TRỘN KHÍ OZONE TRONG NƯỚC

EJECTOR TRỘN KHÍ OZONE TRONG NƯỚC

Danh mục:  Phụ kiện máy ozone

EJECTOR Ф34

Đường kính: 34 mm Đường hút Ozone: 10 mm Vật liệu: PVDF

Công dụng: 

Hoà tan Ozone vào nước.
Hoà tan oxy vào nước trong các thiết bị khử sắt